fa

تجهیزات لیزر تراپی

تجهیزات هوشمند فوتینو راهی برای

تجهیزات هوشمند و اینترنت اشیا

تجهیزات اینترنت اشیاء فـــوتینو، ترکیبی هنرمندانه از
تکنولوژی های نوین، دانش روز و طراحی صنعتی هنرمندانه
تکنولوژی های هوشمند، دور از انتظار نیستند، همینجا در کنار
شما با تجهیزات اینترنت اشیاء.

 تجهیزات لیزر پزشکی

در شرکت منشور خرد، تجهیزات متعدد لیزر تراپی، طراحی و
تولید می گردد. و تکنولوژی ها نوین در لیزرهای کم توان
معرفی و عرضه می گردد.
همچنین جهت توسعه دانش لیزرتراپی در حوزه های مختلف
پزشکی و پیراپزشکی، رویدادها و کارگاه های مختلف برای
پزشکان، فیزیوتراپ ها و متخصصین برگزار می گردد.

 

 

 

 

 تجهیزات علوم اعصاب و الکتروفیزیولوژی

ارائه و معرفی تجهیزات ثبت سیگنالهای مغزی، عصبی، عضله
و قلب تجهیزات قدرتمند و قابل حمل نوروفیدبک و بیوفیدبک
دستگاه های ثبت سیگنال EEG
tacs,tdcsدستگاه های تحریک الکتریکی مغز

 

 

 

 

منشور خرد، ارائه دهنده انواع تجهیزات پزشکی لیزرتراپی