fa

توصیه هایی برای تحریک مغناطیسی مکرر فراجمجمه ای در درمان افسردگی

0

جدول 1) مرحله ارزیابی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز/ متغیرهایی که قبل از انجام باید مورد بررسی قرار بگیرند

جدول 2) متغیرهای تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای برای دوزگیری در بیماری افسردگی حاد

جدول 3) پارامترها برای استفاده ایمن و موثر از تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای در کاربردهای بالینی

جدول 4) خلاصه ای از این توصیه ها برای استفاده از تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز

جدول 5) مزایا و معایب استفاده از تکنیک های معمول موقعیت یابی کویل