fa

لیزر های کم توان و فلج مغزی(cp)

فلج مغزی یاcerebral palsy(CP)

به مجموعه اختلالاتی اشاره می‌کند که حرکت عضلات و هماهنگی میان آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این بیماری شایع‌ترین علت ناتوانی‌های حرکتی در کودکان است. به دلیل ناهنجاری‌های مادرزادی یا آسیب‌های وارده بر مغز در مراحل اولیه تکامل ایجاد می‌گردد. تعدادی از این افراد فقط نقص حرکتی دارند و اختلال دیگری ندارند ولی در سایر بیماران، علایم احتمالی همراه این اختلالات، مشکلات یادگیری، شنوایی، بینایی و تشنج است.

لیزر به عنوان یک جایگزین برای درمان در چندین بیماری مزمن کودکان استفاده می شود. برای بررسی سودمندی تحریک زیستی با استفاده از لیزر سطح پایین در نقاط طب سوزنی ، برای فیزیوتراپی کودکان فلج مغزی همی پلژیک اسپاستیک در یک آزمایش چهل کودک فلج مغزی همی پلژیک اسپاستیک با سن 1 تا 4 سال از کلینیک سرپایی کودکان از انستیتوی ملی علوم پیشرفته لیزر دانشگاه قاهره و بیمارستان های دانشگاه منوفییا انتخاب شدند.

آنها به طور تصادفی به دو گروه کنترل و مطالعه تقسیم شدند. هر گروه 20 کودک. هر دو گروه به مدت 3 ماه فیزیوتراپی را دریافت کردند ، در حالی که تنها یک گروه لیزر نیز دریافت کردند.(لیزر کم توان 650nm با توان 50mwبا قطر پرتو1cm استفاده شد.)

ارزیابی تون عضلات( انقباض جزئی مداوم و غیرفعال عضلات یا مقاومت عضلات در برابر کشش منفعل در هنگام استراحت است.) و دامنه ی حرکت (ROM)قبل و بعد از انجام آزمایش از نظر آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقايسه ی ميانگين اقدامات بعد از درمان براي گروه كنترل و گروه مورد مطالعه ، اختلاف معني داري در ميزان تون عضله به نفع گروه مطالعه نشان داد ، در حالي كه دامنه حركت تفاوت معني داري نداشت، نتایچ  به نفع گروه مطالعه وجود دارد. لیزر های کم توان تأثیر مفیدی در کاهش اسپاسم فلج مغزی دارد و ممکن است در بهبود حرکت آنها مفید باشد.