fa

لیزر کم‌توان و وزوز گوش

وزوز گوش ادراک صدا یا زنگ زدن در گوش است که ممکن است متناوب و یا یوسته شنیده شود. این مشکل بسیار شایع است و از هر ۵ فرد ۱ نفر این اختلال را تجربه کرده است.

وزوز گوش درک صدا است درصورتی که صدای خارجی متناظر با آن وجود نداشته باشد. تقریباً همه “وزوز گوش طبیعی” ضعیف را در یک اتاق کاملاً ساکت و آرام تجربه می‌کنند اما اگر آزار دهنده باشد یا در شنوایی طبیعی تداخل ایجاد کند یا با سایر مشکلات ارتباط داشته باشد، نگران کننده است. صدا ممکن است ملایم یا بلند، کم یا زیاد باشد و غالباً به نظر می رسد از یک یا هر دو گوش یا از سر خود می‌آید.  در بعضی از افراد، صدا ممکن است در تمرکز تداخل ایجاد کند و در بعضی موارد با اضطراب و افسردگی همراه است.  وزوز گوش معمولاً با درجاتی از کاهش شنوایی و کاهش درک صدا شناخته می‌شود. این بیماری شایع است و حدود 10-15٪ افراد را مبتلا می کند. با این حال، بیشتر افراد آن را به خوبی تحمل می کنند و این فقط در 1-2٪ از افراد یک مشکل قابل توجه است.

در مقالات بسیاری اثر لیزر کم‌توان بر وزوز گوش بررسی شده اند. در مقاله دمیرکول و همکاران اثر دو نوع لیزر کم توان بر وزوز گوش بررسی شد. لینک متن کامل مقاله: https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/pho.2016.4240

در این مطالعه ۴۶ بیمار ۱۳ تا ۶۵ سال با مشکل همزمان اختلال فکی گیجگاهی و وزوز گوش در نظر گرفته شدند. قبل و یک ماه پس از درمان همه بیماران، پرسشنامه VAS را برای تعیین اثربخشی درمان، تکمیل کردند.  پرسشنامه VAS دارای مقیاس‌های درجه‌بندی علائم است که بیمار باید براساس شدت وزوز گوش نمره 1-10  به آن‌ها اختصاص دهد.

بیماران به سه دسته تقسیم شدند. برای یک گروه لیزر کم‌توان Nd:YAG، یک گروه لیزر دایود کم‌توان و یک گروه هم دارونما استفاده شد. مشخصات لیزرهای مورد استفاده:

  • لیزر Neodymium-doped yttrium aluminum garnet (Nd:YAG)، با طول موج ۱۰۶۴ نانومتر، مساحت نقطه کانونی ۰/۶۲۵ سانتی‌متر مربع، طول پالس ۱ ثانیه، انرژی پالس ۲۵ میلی ژول، ۱۰ هرتز و به مدت ۲۰ ثانیه
  • لیزر دایود با طول موج ۸۱۰ نانومتر، مساحت نقطه کانونی ۰/۲۸۲ سانتی‌متر مربع و به مدت ۹ ثانیه
  • ویژگی مشترک لیزرهای مورد استفاده: چگالی انرژی ۸ ژول بر سانتی‌متر مربع، توان خروجی ۰/۲۵ وات و ۱۰ جلسه درمان
  • نتیجه بررسی انجام گرفته در این مقاله به صورت زیر بیان می‌شود:
  • تفاوت معنادار از نظر آماری برای هر دو گروه مورد درمان قرار گرفته با لیزر در نتیجه تست VAS قبل و یک ماه پس از درمان
  • درمان با لیزر Nd:YAG موثرتر از لیزر دایود است.
  • از نظر آماری اختلاف معنی‌داری در گروه دارونما مشاهده نشد.
  • هیچ عارضه جانبی منفی تحت شرایط این مطالعه گزارش نشده است.