fa

وبینار آشنایی با لیزرهای کم توان در درد های زانو

0

موضوع : کاربرد لیزرهای کم توان در دردهای مفاصل

سرفصل ها ؛

1. مقدماتی بر لیزرهای کم توان و موارد استفاده آن در درمان دردها
2. معرفی طول موجهای متداول برای تسکین دردهای مفاصل
3. معرفی پارامترهای موثر در درمان و پروتکل های استفاده در دردهای زانو
4. شرح عملی چند دستگاه لیزر کم توان در درمان دردهای زانو و مفاصل

مدرس: فیزیوتراپیست زهرا امیری
زمان: 1 آبان – ساعت 20-20:45