وبینار آشنایی مقدماتی با تحریک مغناطیسی فرا جمجمه ای

شرکت علمی فناوری منشور خرد با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند
وبینار آشنایی مقدماتی با تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز
سخنران: دکتر الیاس ابراهیم زاده، پژوهشگر پسادکتری علوم اعصاب و متخصص بالینی تی ام اس
زمان: ۹ اردیبهشت – ساعت ۱۱-۱۳
برای شرکت کنندگان گواهی شرکت در رویداد به صورت انلاین صادر میشود
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
@Manshoorkherad
09026664164