fa

وبینار تحریک مغناطیسی مغز-rTMS

شرکت منشور خرد برگزار می کند: وبینار کاربردهای بالینی و پژوهشی تحریک مغناطیسی مغز

سخنران: دکتر شعله وطن پرست،دکترای علوم شناختی و متخصص بالینی

تاریخ: پنج شنبه – 6 خرداد 1400

ساعت: 10- 11

شرکت در وبینار برای افرادی که ثبت نام نمایند، رایگان می باشد(ظرفیت محدود)

09191075697

@manshooorkherad