وبینار تحریک مغناطیسی مغز

0

کاربردهای بالینی و پژوهشی TMS شرکت منشور خرد برگزار می کند: وبینار تحریک مغناطیسی مغز

سخنران: دکتر شعله وطن پرست،دکترای علوم شناختی و متخصص بالینی

تاریخ: پنج شنبه – 6 خرداد 1400

ساعت: 10- 11

شرکت در وبینار برای افرادی که ثبت نام نمایند، رایگان می باشد. (ظرفیت محدود)

ثبت نام و اطلاعات بیشتر:

@manshooorkherad

09191075697