fa

وبینار معرفی لیزر و کاربرد های آن در پزشکی

0

سرفصل های کارگاه :
معرفی لیزر و مفاهیم اولیه فیزیکی لیزر
طبقه بندی لیزر بر اساس توان خروجی
مکانیزم عملکرد نور لیزر بر بافت و ارگانها
کاربردهای مختلف پزشکی لیزرهای کم توان و پرتوان
نکات ایمنی و حفاظت در برابر اشعه

مدرس: دکتر حسین عشقی فرد
مولف کتاب لیزرپزشکی

تاریخ: 22 آبان 1399 (12 نوامبر 2020)
زمان:
ساعت 11 به وقت تهران
ساعت 12 به وقت کابل

هزینه: رایگان، ظرفیت محدود