fa

کاربرد ترکیبی از TMS و EEG/ERP

ترکیب TMS  با الکتروانسفالوگرافی (TMS-EEG) یک حوزه تحقیقاتی است که به سرعت در حال پیشرفت است. در این روش می‌توان تغییرات الکتریسیته را برای ارزیابی اثرات رسانایی و نورونی تحریک در ناحیه تحریک و مناطق پایین دست مغز-در زمان مشخص اندازه گرفت. ثبت همزمان (TMS-EEG) می‌تواند اثرات دقیق پالس‌های TMS  را ردیابی کند.

تکنیک پتانسیل مربوط به رویداد (ERP) یکی از موارد مفید برای روش تحلیل سیگنال  EEG است.  ERP و EEG مداوم می‌تواند برای ارزیابی فعالیت عصبی پس از آسیب مغزی و بررسی وضعیت‌های خواب و شناختی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چالش‌های روش‌شناختی زیادی در برابر EEG-TMS  وجود دارد، مانند اشباع تقویت‌کننده EEG، گرمایش الکترود، نویز با فرکانس بالا در الکترود زیر کویل، حرکات غیر واقعی در سیگنال EEG، و همچنین شارژ خازن موجب حرکات غیر واقعی در EEG می‌شود. برای غلبه بر این مشکلات، تقویت‌کننده BrainAmp DC EEG
از Brain Products GmbH استفاده می‌شود.

:مزایا

کلاه الکترود EEG-TMS با ضخامت 4 میلی‌متر 

طراحی مدولار تقویت کننده

بازیابی سریع تقویت‌کننده EEG پس از فرستادن پالس‌هایTMS

انتقال سیگنال: فیبر نوری با قابلیت اطمینان بالا