fa

وبینار آشنایی مقدماتی با تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای

0

شرکت علمی فناوری منشور خرد با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند

وبینار آشنایی مقدماتی با تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز

سخنران: دکتر الیاس ابراهیم زاده، پژوهشگر پسادکتری علوم اعصاب و متخصص بالینی TMS

زمان: ۹ اردیبهشت – ساعت ۱۱-۱۳

برای شرکت کنندگان گواهی شرکت در رویداد به صورت انلاین صادر میشود.

اطلاعات بیشتر و ثبت نام
@Manshoorkherad
09026664164