fa

ECT با TMSتفاوت

0

تحریک مغناطیسی درون جمجمه ای و درمان با ضربه الکتریکی تشنج آور دو روش درمانی مختلف برای بهبود بیماری های روانی از جمله افسردگی هستند.از سیم پیچ های مغناطیسی برای ایجاد جریان های الکتریکی که مغز را تحریک می کنند استفاده می کند.در حالیکه ای سی تی از جریان الکتریکی برای ایجاد شوک درمانی استفاده می کند. اینکار باعث عبور جریان الکتریکی از مغز و فعال شدن دستگاه عصبی خودمختار می شود

تفاوت های بسیار زیادی بین تی ام اس و ای تی سی وجود دارد که میتوان آنها را از ۴ منظر بررسی کرد

مکانیسم

روش ای سی تی، از جریانهای الکتریکی برای ایجاد تشنج در مغز استفاده می کند که عملکردی مشابه دکمه تنظیم مجدد یا ریست دارد
روش تی ام اس، از پالس های مغناطیسی با شدت کم برای تحریک سلول های عصبی مغز استفاده می کند که رشد و بهبود آنها را تسهیل می بخشد

میزان تهاجمی بودن

از ای سی تی باید در اتاق عمل انجام شود، زیرا از بی حسی عمومی در این روش استفاده میشود
روش تی ام اس بسیار ساده تر است؛ به این صورت که می تواند بدون نیاز به تجهیزات اضافی در مطب پزشک انجام شود

سطح ناراحتی بیمار

روش ای سی تی ، بیمار را کاملا بیهوش میکند که معمولا نکته ای منفی تلقی میشود
روش تی ام اس بسیار ملایمتر است و بیمار میتواند در طول درمان بیدار باشد و فقط ممکن است در منطقه ای که آهنربا در آن کار می کند کمی احساس ناراحتی به وجود بیاید

اثر بخشی

با وجود این تفاوت های آشکار، هر دو روش درمانی اثرات مشابهی روی مغز میگذارند
هم ای سی تی وهم تی ام اس فعالیت سلولهای مخصوصی از مغز را افزایش داده و این منجر به رشد و بهبود آنها می شود. این دو روش همچنین تولید مواد شیمیایی اصلی در مغز که روحیه و مود را کنترل می کند افزایش میدهند. متعاقباً ، هر دو می توانند تأثیر مثبتی بر سلامت روان داشته باشند