fa

Tag

تاریخچه اینترنت اشیا
اینترنت اشیا (Iot) اینترنت اشیا یا Internet of Things اطلاحی است که برای ابزار الکترونیکی استفاده می‌شود که برای ارسال داده ، دریافت دستورالعمل یا هر دو به اینترنت متصل هستند.یک طیف گسترده ای از موارد فوق العاده وجود دارد که تحت این چتر قرار گرفته است: نسخه های “هوشمند” متصل به اینترنت از لوازم...
Read More