fa

Tag

خطرات لیزر
خطرات لیزر: خطرات لیزر به دسته‌های زیر دسته‌بندی می‌شود 1-آسیب شیمیایی 2-آسیب چشمی 3-آسیب پوستی 4-خطرات الکتریکی و سایر خطرات احتمالی 1-آسیب شیمیایی: بعضی مواد به کار رفته در لیزرها مانند لیزرهای اگزایمر ، رنگینه‌ای و شیمیایی سمی هستند. واکنشهای القایی لیزری موجب آزاد شدن ذرات و گازهای خطرناک میشود. 2-آسیب چشمی: سوختگی قرنیه و...
Read More