fa

Tag

فیزیوتراپی
یکی از کاربرد های بسیار شایع لیزردرمانی در بیماری های مفاصل است و  در بیماری های مختلفی نظیر آرتروزها، روماتیسم مفصلی و سرونگاتیو، فیبرومیالژی، اسپوندیلیت آنکلیوزان، دردها و شکستگی های ناشی از پوکی استخوان، دردهای کمری، دردهای آسیبهای ورزشی، در رفتگی‌ها و التهابات غلاف کپسول مفصلی، التهاب و تورم حاصل از پیچ خوردگی مفاصل و…...
Read More