fa

Tag

قفل هوشمند
بدون شک قفل و دستگیره‌های درب هوشمند مهمترین قسمت یک خانه واقعاً هوشمند و متصل است. با استفاده از قفل‌های هوشمند می‌توان درب را از هر نقطه‌ای باز کرده و یا قفل نمود. همچنین، می‌توان بر افرادی که وارد خانه شما می شوند یا از خانه شما خارج می شوند نیز نظارت کرد. علاه بر...
Read More