enfa

دستگاه لیزرتراپی رکتال فوتینو

(LLLT) درمان با لیزرهای کم‌توان

درمان با لیزرهای کم‌توان که لیزردرمانی سرد و یا لیزر درمانی نرم نیز نامیده می‌شود، درمانی غیر تهاجمی است که در هر جایی که تابیده می‌شود بازسازی بافت (جراحت‌های پوستی، عضله، تاندون، استخوان، عصب) را بهبود می‌دهد.

مقالات منتشر شده معتبر علمی تایید کرده است لیزر با طول موج ۶۵۰ نانومتر نزدیک به اوج جذب طیفی هموگلوبین است. لذا جذب آن توسط هموگلوبین آسان است، و باعث تحریک واکنش‌های فتوشیمیایی و بهبود گردش خون در مویرگ‌ها و بهبود خون‌رسانی می‌شود که در نتیجه آن سبب ترمیم زخم و التهاب می شود

دستگاه لیزرتراپی رکتال فوتینو مدل RL11IA با استفاده از لیزر دیودهای نیمه هادی ۶۵۰ نانومتر، هریک 10 میلی وات و با توان کل  110میلی وات، با پروبی زیبا بصورت قابل حمل و با کارایی بالا ساخته شده است. بدنه پروب این دستگاه از جنس آلومینویم بعنوان هیت سینک و جنس پروب از نوعی پلمیر شفاف است .

نور لیزر در طول موج 650 نانومتر در توان های کم اثر تایید شده ای در بهبود زخمها و التهابهای بافتهای زیستی دارد.  این دستگاه برای بهبود سریعتر زخمهای رکتال و مقعدی، شقاق یا فیشر، فیستول و زخمهای خارج هموروئیدی با انتخاب پروتکلهای درمانی مناسب کاربرد موثری دارد

این دستگاه زیبا و بسیار سبک، با رابط کاربری بسیار ساده همراه با تنظیمات متعدد شامل تنظیم توان و مدت زمان ساخته شده است.

دستگاه لیزرتراپی رکتال فوتینو، تنها دستگاه لیزرتراپی کف لگن ایرانی
هشدار و نکات ایمنی
موارد منع مصرف بالینی
مشخصات فنی
کاربردهای درمانی

 دستگاه  لیــزرتراپی رکتال فوتینــو دارای نــور مرئــی قرمــز با طول موج 650 نانومتر و  با توان ماکزیمم کل 110 میلی وات اسـت و کاربـر بایـد کامـلا از تابـش مسـتقیم نـور بـه ناحیـه چشـمها و یـا انعـکاس آنها در آینـه جلوگیـری کنـد لذا ترجیحا تا قبل از قرار دادن پروب در بدن بیمار از روشن کردن لیزرها خودداری کنید

 ایـن دسـتگاه، بعلـت داشـتن تنظیـات متعـدد و رنـج مختلفـی از توان لیـزر، بایـستی منحصرا توسـط متخصـص لیزرپزشـکی یا فیزیوتـراپ آشـنا بـا دانـش و عملکـرد دسـتگاه هـای لیزرتراپـی اسـتفاده شـود

 دستگاه لیزرتراپی فوتینو بـه دلیـل دارابودن سیسـتم نـوری و الکترونیکی و صفحـه نمایش بایستی بــا دقــت اســتفاده شــود و از افتــادن، آســیب هــای مکانیکــی و ضربه خــودداری شــود و همچنیـن در برابـر گرمـا و رطوبـت نیـز محافظـت گردد

 هنگامـی کـه دسـتگاه در دمـای نسـبی بسیار سرد یـا گـرم قـرار دارد  ( دمای مناسب بین 5 الـی 40 درجـه سلسـیوس) بـرای جلوگیـری از اشـکال در عملکـرد آن را در دمـای اتـاق قـرار دهیـد و تـا زمانـی کـه دسـتگاه بـه دمـای مناسب نرسـیده اسـت آن را راه انـدازی نکنیـد

 وقتـی دسـتگاه در حـال شـارژ اسـت، چـراغ قرمـز کنار کانکتـور روشـن میشـود. و زمانیکـه شـارژ بـه 100% برسـد، ایـن چـراغ خامـوش مـی شـود. تا زمانیکه چراغ روشن است، بـرای محافظـت از طـول عمـر باطـری، لطفـا آداپتـور را از دسـتگاه جـدا کنیـد.

 ایـن دسـتگاه بـا آزمایـش دقیـق و کنترل کیفی تحویل داده شـده اسـت، بنابرایـن بازنمودن یـا مونتـاژ دسـتگاه مجـاز نیسـت، و سبب باطل شدن گارانتی می شود.  چنانچه دسـتگاه به درسـتی کار نمی کند  بلافاصله بـا تولیـد کننـده تماس بگیرید.

 دســتگاه بایــد در محیط خشــک و در مکانــی بــا تهویــه مناســب و رطوبــت نســبی 80 %و گازهـای غیـر خورنـده نگهـداری شـود. هرگـز اجـازه ندهیـد مایعاتـی ماننـد اسـید، قلیایـی و مـواد خورنـده  دیگـر روی آن بریزنـد

این دستگاه برای زنان باردار، بیماران مبتلا به هرنوع تومور بدخیم، خونریزی داخلی، افراد مبتلا به صرع و بیماری های حساس به نور نظیر لوپوس و برای کودکان توصیه نمی شود و  باید تحت نظر پزشک استفاده شود

لیزر دایود نیمه هادی GaAlAs

نوع لیزر

110 میلی وات

کل توان خروجی

11عدد Red (650 nm)- 10 mw

طول موج دیودها

تنطیم توان تابش از 20% تا 100%

تنظیم مدت زمان تابش   (1- 15 دقیقه)

نمایش دوز انرژی (ژول بر سانتیمتر مربع )

تنظیمات

باتری قابل شارژ 3500 میلی آمپر

منبع تغذیه

دستگاه: 100mm x 80mm x 40mm

پروب: قطر 11، طول 55

ابعاد

 LCDرنگی TFT، 2.3 اینچ

صفحه نمایش

آلومینیم

جنس هیت سینک

دستگاه : 250 گرم
پروب: 120گرم

وزن

کیف کلاسیک

شارژر  و کابل

دفترچه راهنما

لوازم جانبی

  • زخمها و التهاب های رکتال
  • زخمهای مقعدی
  • فیستول
  • شقاق یا فیشر
  • زخمهای خارج هموروئیدی

اندیکاسیون ها و کاربردهای درمانی  لیزرتراپی رکتال فوتینو

فیستول

فیستول یکی از بیماری‌های مقعدی حاد و دردناکی است که به ایجاد مجرایی غیر طبیعی میان دو بافت از بدن مثل ناحیه آنال یا مقعد و بخشی از روده را به یکدیگر متصل کند، و با علائمی مانند سوزش، خارش، درد و ترشحات عفونی  ظاهر می شود.

شقاق یا فیشر

شقاق یا فیشر در حقیقت یک شکاف، یا خراش کوچک است که بین چین خوردگی های دریچه مقعد یا داخل کانال رکتوم ایجاد می شود. این شکاف کوچک طی حرکات شکمی روده و اجابت مزاج می تواند باعث درد، سوزش و خونریزی در ناحیه نشیمنگاهی فرد شود. یکی دیگر از عوارض رایج شقاق یبوست می باشد. 

کولیت زخمی

کولیت زخمی بیماریی است که باعث التهاب و زخم در پوشش داخلی روده‌ی بزرگ یا کولون می‌شود و معمولا بر بخش پایینی روده‌ی بزرگ (کولون سیگموئید) و راست‌روده (رکتوم) و یا حتی کل روده بزرگ را نیز درگیر کند.، تانسموس به درد گرفتگی رکتوم اشاره دارد و این احساس را به شما می دهد که شما نیاز به حرکت روده دارید ولی شما توانایی تخلیه کامل مدفوع از روده بزرگ را ندارید.

التهاب هموروئید

هموروئید برجستگی هایی از جنس عروق و بافت همبند می باشد که در دفع مدفوع به خارج در کانال مقعد کمک می کند. به دلایل گوناگونی این عروق از حالت طبیعی خارج شده و ملتهب و دردناک می شوند. گاها لخته خونی در این ناحیه به دام می افتد و نوع دردناکی از هموروئید به نام هموروئید ترومبوزه را  همراه با خونریزی و علائم دیگر ایجاد می کنند

طراحی و تولید توسط شرکت منشور خرد برای اولین بار در ایران

دستگاه لیزرتراپی رکتال فوتینو

جهت درمان شقاق، فیستول، زخمها و دردهای رکتوم و مقعدی، هموروئیدی
پرتابل، قابل شارژ با باطری، دارای صفحه نمایش، تنطیمات متعدد 

اجزای دستگاه

 دستگاه لیزرتراپی رکتال فوتینو

  آداپتور و کابل

 کیف کلاسیک مشکی

 دفترچه راهنما

نحوه عملکرد دستگاه لیزرتراپی رکتال

در این نوشته قصد داریم نحوه عملکرد دستگاه لیزرتراپی رکتال فوتینو مورد بررسی قرار میدهیم

برای آشنایی با نحوه عملکرد دستگاه لیزرتراپی رکتال فوتینو اطلاعات بیشتر را بزنید

اطلاعات بیشتر