fa

Category

workshop-new
شرکت منشور خرد برگزار می کند: وبینار کاربردهای بالینی و پژوهشی تحریک مغناطیسی مغز سخنران: دکتر شعله وطن پرست،دکترای علوم شناختی و متخصص بالینی تاریخ: پنج شنبه – 6 خرداد 1400 ساعت: 10- 11 شرکت در وبینار برای افرادی که ثبت نام نمایند، رایگان می باشد(ظرفیت محدود) 09191075697 @manshooorkherad
Read More